0

A kampány szabályai: Nyerj 100 eurós vásárlási utalványt a Zapatoson!

04 Már 2024
ettől: ATTITUDE Geo

Art.1. Kampányszervező

A „Nyerjen 100 € értékű vásárlási utalványt a Zapatoson!” (a továbbiakban „Akció” vagy „Kampány”) kampány szervezője az S.C. Boutique Mall S.R.L., székhelye: CTPARK Nord, Soseaua de Centura 5, Stefanestii de Jos, Bukarest, Ilfov, egyedi regisztrációs kóddal 29479700, cégjegyzékszámmal a J40/15220/2011.12.21., a továbbiakban ezekre utal „Szervező” vagy egyszerűen „Zapatos” néven történjen.

A programban résztvevők kötelesek betartani a Hivatalos Szabályzatban foglalt feltételeket az alábbiak szerint (a továbbiakban: Hivatalos Szabályzat). A Hivatalos Szabályzat a Kampány bármely résztvevője számára elérhető, megtekintés céljából a www.zapatos.hu oldalon.

A Zapatos fenntartja a jogot a jelen Hivatalos Szabályzat módosítására, módosítás, amely csak a www.zapatos.hu weboldalon, vagy a Facebook-oldalon történő előzetes bejelentést követően lép hatályba.

Art. 2. A kampány leírása

2.1. Az akció részeként a Zapatos 100 db 100 euró értékű utalványt adományoz a 3.1. pontban meghatározott feltételekkel. A verseny ideje 2024.03.01 - 2024.03.07.

2.2. A nyereményeket a 2024.03.25-i sorsolást követően adjuk át és kézbesítjük a nyertes résztvevőknek. A sorsolás a random[.]org oldalon keresztül történik, és minden olyan személy részt vesz, aki legalább 7913 huf értékben rendelt terméket.

A minimális vásárlási összeg nem tartalmazhatja a szállítási díjat. 

2.3. A nyeremények átadására a nyertesek kihirdetésétől számított legfeljebb 14 naptári napon belül kerül sor. A megrendeléseknek érvényesnek kell maradniuk, a visszaküldési státuszú rendelések nem számítanak bele a versenybe.

2.4. A szervező fenntartja a jogot, hogy törölje a csalárd regisztrációkat, csalás alatt értjük: hiányzó e-mail cím, érvénytelen e-mail cím, ideiglenes e-mail cím, kizárólag a versenyen való részvételhez használt stb.

2.5 A nyeremények készpénzre nem válthatók.

2.6 A nyeremények a következőkből állnak:

100 db 100 euró értékű utalvány.* (500 lej / 200 lv / 40 000 Ft / 2500 Czk / 432 zl /100 euró az utalvány névértéke)

* Az utalvány nem vonható össze más, a weboldalon meglévő utalványokkal. Ha az utalvány összegét nem használják fel teljesen, az elveszik anélkül, hogy későbbi rendelésre felhasználná. Az utalvány 2024. augusztus 31-ig érvényes.

Az adott utalvány által kiválasztott termékeket nem lehet visszaküldeni. Ha a vásárló mégis szeretne egy vagy több terméket visszaküldeni, akkor azok értékét nem térítjük vissza készpénzben, és az adott összeg elveszik. Az utalvány által kiválasztott termékek méretbeli eltérés esetén cserélhető.

Ha a kiválasztott modell nem áll rendelkezésre a kívánt méretben cserére, a vásárló választhat másik azonos értékű terméket.
Ha azonban a vásárló magasabb értékű terméket szeretne, akkor a termékköltség különbözetét a vásárló viseli. Ha a vásárló alacsonyabb értékű terméket választ, az árkülönbözetet elveszíti, vagy a kapcsolódó különbözet megfizetésével másik terméket választ (mint a fenti helyzetben - magasabb értékű terméket választva cserébe).
Minden helyzetben: A csere díjak az ügyfelet terhelik.

2.7. A sorsoláson tíz tartalék is kisorsolásra kerül, így ha egy vagy több nyertes visszautasítja a nyereményeket, vagy az ellenőrzések után kiderül, hogy megsérti a szabályzatot, a nyereményt a tartalékként kisorsolt résztvevők kapják.

2.8. Minden résztvevő egy nyereményre jogosult. Ha egy résztvevőt másodszor is ki sorsolnak, nyereménye egy tartalékhoz kerül. 2.9. A nyerteseket telefonon és e-mailben értesítjük. Azok a nyertesek, akik 7 napon belül nem válaszolnak, vagy visszautasítják a nyereményt, elvesztik a jogot a későbbi nyeremény igénylésére. Ebben az esetben a nyeremény az egyik tartalékhoz kerül.

2.9. A nyerteseket telefonon és e-mailben értesítjük. Azok a nyertesek, akik 7 napon belül nem válaszolnak, vagy visszautasítják a nyereményt, elvesztik a jogot a későbbi nyeremény igénylésére. Ebben az esetben a nyeremény az egyik tartalékhoz kerül.

Art. 3.A promóció kedvezményezettjei. A kampány mechanizmusa

3.1. A promóciós időszak alatt (2024.03.01 - 2024.03.07) leadott megrendeléssel automatikusan részt vesz a versenyben a következő országokban található webáruházainkon keresztül: Románia, Bulgária, Magyarország, Görögország, Horvátország, Olaszország, Szlovénia, Lengyelország, Szlovákia, Csehország , Spanyolország, Franciaország, Portugália, Észtország, Lettország, Moldova, Németország.

A Kampányban való regisztrációval minden résztvevő garantálja:

- hogy elmúlt 18 éves;

- lakóhelye (akár ideiglenesen is) a részt vevő országok valamelyikében van

- teljes és változatlan igénybevételi és gyakorlati képességgel rendelkezik;

A Kampányban jogi személyek jogi vagy hagyományos képviselők útján vehetnek részt, akik e tekintetben igazolni tudják minőségüket. Törvényes képviselő: az, aki a jogszabály szerint jogi személyt képviselhet (pl. nem korlátlanul: ügyintéző, igazgatósági elnök, egyesületi vagy alapítványi elnök stb.). Hagyományos képviselő az, aki a jogi képviselő által adott meghatalmazás/meghatalmazás/meghatalmazás alapján jogi személyt képviselhet.

3.2. A következő személyek nem jogosultak részt venni ebben a kampányban:

a) a Szervező beosztottjai (beleértve, de nem kizárólagosan az alkalmazottakat).

b) a fent említett felek családtagjai (gyermekek, szülők, házastárs, rokonok);

c) 18 évnél fiatalabb személyek, a Kampányban való részvétel naptári időpontja előtt betöltött életkort.

d) alkalmazottak (beleértve, de nem kizárólagosan az alkalmazottakat) Boutique Mall SRL

3.3. Az akció más utalványokkal vagy promóciós kampányokkal nem vonható össze.

3.4. A nyeremények nem névre szólóak és magánszemélyek és/vagy jogi személyek között nem ruházhatók át.

3.5. Amennyiben a Szervező úgy ítéli meg, hogy egy adott részvétel csalás gyanúja merül fel, fenntartja a jogot, hogy azt az érintett résztvevő előzetes értesítése nélkül törölje.

3.6. Abban az esetben, ha a résztvevő megtagadja a nyeremény igénybevételét a Hivatalos Szabályzatban leírtak szerint, elveszíti a nyeremény odaítélésének jogát.

3.7. A Szervező a kampányba való regisztrációt a jelen Szabályzat hallgatólagos elfogadásának tekinti, és a résztvevőre vonatkozó, általa megadott adatot valósnak és helyesnek tekinti. A fentiekkel kapcsolatos ellentmondások felfedezése esetén a Szervező az említett részvételt nem tekinti érvényesnek, és a nyeremény igénybevételére vonatkozó jogát minden egyéb ellenszolgáltatás vagy kifizetés nélkül megszünteti.

3.8. A Kampányban való regisztrációval a résztvevők kifejezett hozzájárulásukat adják személyes adataik és képük reklámcélú felhasználásához.

Art. 4.A kampány időszaka, helyszíne, lebonyolításának módja

4.1. A kampány az alábbiak szerint zajlik: - webáruházainkon keresztül a 3. pontban felsorolt országokban.

4.2. Minden felhasználó, aki 2024. március 1. és 2024. március 7. között vásárolt legalább 7913 huf értékű terméket, automatikusan esélyes részt vesz a sorsoláson.

 Az esélyeket a következőképpen ítélik oda:

Esélynek minősül az a megrendelés, amely legalább 7913 huf értékű terméket tartalmaz, szállítási díj nélkül.

Több leadott és felvett rendelés, több esély a nyerésre.

Art. 5. A kampány megszakítása, megszüntetése, módosítása

5.1 A kampány a határidő lejártával közvetlenül véget ér. E határidő letelte után a jelen szabályzatban foglalt feltételek teljesítése már nem jogosítja fel az ügyfeleket a kampányban való részvételre.

5.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciót bármikor leállítsa és/vagy a részvételi szabályokat módosítsa, egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy az ezzel kapcsolatos döntését a Zapatos honlapján történő értesítés útján közzéteszi. 5.3. A 6.1. pontban előírt helyzetekre. és 6.2. pontja szerint a Szervezőnek a továbbiakban nincs kötelezettsége a Résztvevőkkel szemben a pénzösszeg kártérítésként történő visszaküldésére vagy egyéb ilyen jellegű követelésekre vonatkozóan.

Art. 6. Reklamációk

6.1. A Zapatos és a jelen Kampány résztvevői között felmerülő vitákat békés úton, vagy ha ez nem lehetséges, a vitákat a rendező székhelyén illetékes romániai bíróságok rendezik.

6.2. A Kampány lebonyolításával kapcsolatos bármilyen panaszt a következő címre lehet eljuttatni: CTPARK Nord, Soseaua de Centura 5, Stefanestii de Jos, Bukarest Ilfov, a Kampány befejezésétől számított legfeljebb 2 napon belül. Ezen időpont után a Szervező a reklamációt nem veszi figyelembe.

Art. 7. Záró rendelkezések

7.1. A Szervező kampányaiban való részvétellel a résztvevők kijelentik, hogy tiszteletben tartják és betartják jelen Szabályzatban, valamint az ahhoz csatolt kiegészítő dokumentumokban található valamennyi rendelkezést és feltételt.

7.2. A Zapatos fenntartja magának a jogot, hogy a szabályzatot a kampány ideje alatt előzetes értesítés nélkül módosítsa az adott ország Zapatos weboldalán vagy a Facebook weboldalán történő közzététellel.

7.3. A Zapatos fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze és figyelemmel kísérje a Kampány végrehajtásának módját.

7.4. A Zapatos fenntartja a jogot, hogy véglegesen kizárja a Kampány bármely Résztvevőjét, aki csalárd magatartásával befolyásolhatja a Kampány zavartalan lebonyolítását.

7.5. A Zapatos nem vállal semmilyen hiányosságot, amelyet az internetszolgáltató előre be nem jelentett megszakításai / meghibásodásai vagy a belső hozzáférés blokkolása a hálózat túlterheltsége miatt okozott intenzív forgalom idején.

7.6. A Kampányban való részvétellel minden résztvevő beleegyezik és vállalja, hogy a Szervező által a jelen Hivatalos Szabályzatban megfogalmazott valamennyi követelményt és feltételt tiszteletben tartja és betartja, ezek be nem tartása a résztvevők személyes és kizárólagos felelősségét vonja maga után.

7.7. A promócióban való részvétellel a résztvevő saját felelősségére kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja az alábbiakat:

a) a résztvevő kizárólagos felelőssége a valósággal össze nem egyeztethető nyilatkozatokért;

b) a résztvevő kijelenti, hogy nem szenved olyan testi vagy lelki betegségben, amely lehetetlenné tenné az oldal vagy a nyeremény használatát.

c) a résztvevő tisztában van az elnyert nyeremény felhasználásának szokásos feltételeivel, és azokat anélkül tudja felhasználni, hogy az egészségét és testi épségét és/vagy a körülötte lévőket veszélyeztetné.

7.9 A Kampány weboldalához való minden egyes hozzáférésért a résztvevőt terheli az internet-hozzáférés költsége, a szolgáltató által meghatározott díjszabásban.

7.10. A szervező:

a) mentesíti a résztvevő, önkéntes beleegyezését a kampányban való részvétellel, mindennemű felelősség alól a résztvevőket a felajánlott nyereménnyel kapcsolatban elszenvedett károkért az átvétel pillanatát követően, tekintet nélkül ezek természetére. károk, beleértve, de nem kizárólagosan, a testi sérüléseket és/vagy az egészségi sérüléseket, illetve a sérüléseket vagy az eszközökben okozott károkat;

b) nem vállal felelősséget a résztvevők által harmadik félnek a felajánlott nyereménnyel kapcsolatban okozott károkért vagy károkért, függetlenül e károk természetétől;

7.11. A Promóció Szervezője nem vállal felelősséget az alábbi esetekben: - a hiányos, pontatlan vagy hibás regisztrációkért, valamint a kampányidőszak lejárta után történt regisztrációkért; a fent leírt kampánybejegyzések vagy válaszüzenetek továbbításában bekövetkezett veszteségekért vagy késésekért, amelyeket a Szervező akaratán vagy ellenőrzésén kívül eső tényezők határoznak meg; az internetszolgáltatás saját szolgáltatói általi előre nem jelentett megszakításaiért vagy az internet-hozzáférés hálózati torlódás miatti blokkolásához intenzív forgalom idején; az alkalmazások letöltésére használt telefonok felhasználási jogaival kapcsolatos viták esetén; a kampányba történő regisztráció a határidő lejárta után vagy a kampány tényleges kezdési dátuma előtt;

7.12. A szervező kizárólag a kampánymechanizmus kidolgozásáért és a nyeremény odaítéléséért vállal felelősséget.

Szervező, S.C. BOUTIQUE MALL SRL


Hozzászólások

Nincsenek bejegyzések

Értékelje Ön is